Navntilførsel og

oppussing

Vi tar gjerne på oss arbeidet med å tilføye navn og pusse opp eldre stein. Rens og nytt gull eller annen lakk bør utføres av fagfolk. Men enkel vedlikehold når dette er gjort kan man fint klare selv. (Se under tips og råd).

Utsliping og

omgjøring

Dersom det ikke er plass til flere navn på steinen kan utsliping være løsningen. Vi fjerner da eksisterende skrift, og setter på igjen navn, tekst og evt. ornamenter etter ønske. Dette er en flott måte å ivareta slektens gravsted på, og i samsvar med kirkegårdsmyndighetenes interesse.

Bolting og

oppretting

I følge gravferdsloven skal alle gravmonumenter være boltet og stå forsvarlig. Det er festers ansvar å påse dette.

Vi kan kontrollere og eventuelt bolte og rette opp steinen dersom dette ikke er gjort. Bare å ta kontakt, så sjekker vi!

 

 

Right
W:
H: